ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางรถไฟห้วยขวาง - ก่อนโรงงานสาคู
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
09/06/2564 08:00
09/06/2564 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
ภัทรภณ กองจินดา