ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดเนินบาก ยาวไปจนถึง หน้า อนามัยเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หม้อแปลง หน้าวัดเนินบาก
22/11/2564 08:30
22/11/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด