ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟต.หนองปลาหมอ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า บริเวณ ม.4 ม.5 ม.7 ต.หนองปลาหมอ ม.6 ม.7 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟต.หนองปลาหมอ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพือปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันเสาร์ ที่10 ก.พ.2561 ตั้งแต่เวลา 8.30น. ถึง 12.00น. บริเวณ ม.4(หน้าวัดหนองปลาหมอ) ม.5(ข้างวัดหนองปลาหมอ) ม.7 ต.หนองปลาหมอ ม.6 ม.7 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
10/02/2561 08:30
10/02/2561 12:00
กฟต.หนองปลาหมอ
032-742755 (นายสุรวิทย์ 087-0409496)
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด