ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ใหม่ บ.ป่าจี้ บ.หงาว
งานดับไฟย้ายอุปกรณ์รีโครสเซอร์ และ SF6 และงานย้ายแนวสายไฟแรงสูงขยายถนนกรมทางหลวง
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393,053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด