ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบางก้านเหลือง ม.3,6 ต.หาดท่าเสา
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
29/05/2563 09:00
29/05/2563 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด