ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีจ่ายไฟกันทรวิชัยถึงบ้านขามเฒ่า
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มหาสารคามจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำแรงสูง(เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง)จากหน้าสถานีจ่ายไฟกันทรวิชัยเริ่มจากหมู่บ้านเมธาถีนานนท์2ฝั่งขวามือไปจนถึงปากทางบ้านขามเฒ่าอำเภอกันทรวิชัยทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนตามปกติ
02/11/2562 09:00
02/11/2562 16:00
กฟจ.มหาสารคาม
0800093358และ043-971300
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด