ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ เทศบาลพัฒนานิคม ซอย 18 ตำบล พัฒนานิคม
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ผปบ. บริเวณ เทศบาลพัฒนานิคม ซอย 18 ตำบล พัฒนานิคม
16/09/2564 08:30
16/09/2564 16:30
กฟอ.พัฒนานิคม
036-436238
อธิวัฒน์ จันแดง
ลำดับดาวน์โหลด