ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนเสาไฟฟ้าข้างถนน บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ โครงการศุภาลัยพาร์ควิลล์ รังสิต คลอง 4 ผู้ใช้ไฟไลน์ริมคลองตั้งแต่หมู่บ้านศุภาลัย-ปากทางเข้า สุสวาท คลอง 4 และซอยข้างโครงการศุภาลัยพาร์ควิลล์ รังสิต คลอง 4
27/05/2563 09:00
27/05/2563 14:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด