ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สี่แยกรวมโชคมีชัย (ฝั่งเดอะเน๊กซ์) ตั้งแต่ ตรงข้ามหมู่บ้านเอมเพอเร่อ2 จนถึง อาคารพานิชย์เดอะเน๊กซ์(ฝั่งทิศเหนิอ)
เพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115kV ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า
24/07/2564 09:00
24/07/2564 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226/053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1...