ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านพรานกระต่าย (กลุ่มหนองแฝก) หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
บริเวณบ้านพรานกระต่าย (กลุ่มหนองแฝก) หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00
29/04/2563 09:00
29/04/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง