ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร เมน 2 ปากซอย 10-11
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
16/01/2562 11:00
16/01/2562 12:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด