ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงฯ เปลี่ยนลูกถ้วย ตามหมายเลขงาน I-63-E-KTMNE.MS.2014
16/06/2563 09:00
16/06/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด