ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าสถานีจ่ายไฟหนองชะอม ถึง สามแยกศูนย์ราชการ ต.โคกไม้ลาย,ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
แก้ไข ปรับปรุง อุปกรณ์ชำรุด ระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่หน้าสถานีจ่ายไฟหนองชะอม ถึง สามแยกศูนย์ราชการ ได่แก่ ม.6 ต.โคกไม้ลาย,ม.2,ม.5,ม.6,ม.7 ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
18/10/2564 07:30
18/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด