ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บ้านห้วยกลางบ้าน ถึง วัดแม่ลองเพียรกุศล อ.ฮอด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง
14/07/2564 08:30
14/07/2564 16:30
กฟอ.แม่แจ่ม
053-485025
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด