ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
ปักเสา 12.20 ม.จำนวน 12 ต้น
ติดตั้งSF6 จำนวน 1 ชุด
พาดสาย 185 SAC จำนวน 200 ม.
19/05/2565 09:00
19/05/2565 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด