ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บริเวณ ถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่ หลังสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 ถึง สามแยกคอหงส์ ฝั่งซ้าย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2. บริเวณ ถนนกาญจนวนิช ซอย 14 และ ซอย 15 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอนระบบจำหน่ายเลิกใช้งาน และ อุปกรณ์ประกอบหัวเสา 2 วงจร
23/01/2562 09:00
23/01/2562 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-253965-69
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ