ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
น้ำฝนรีสอร์ท ถึง แยกศูนย์ราชการ ม. 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณน้ำฝนรีสอร์ท ถึง แยกศูนย์ราชการ ม. 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันที่17 พ.ค. 2563 เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น.
17/05/2563 07:30
17/05/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด