ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านน้ำเป(ฝั่งขวา) – บ้านรัตนวาปี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย จะดำเนินการเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านน้ำเป(ฝั่งขวา) – บ้านรัตนวาปี เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
08/12/2562 09:00
08/12/2562 16:00
กฟอ.โพนพิสัย
042-471-366,042-471-678
ธนชัย ไชยธรรมมา
ลำดับดาวน์โหลด