ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.โนนศิลา
ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ให้กรมทางหลวงขยายถนน
25/02/2563 09:00
25/02/2563 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี