ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 ต.เขาดิน อ.บางปะกง
ปักเสา คอร.ขนาด 22 ม. 13 ต้น ,พาดสายระบบ 115 เควี ระยะทาง 1,400 ม.
03/02/2562 08:00
03/02/2562 17:00
กฟอ.บางปะกง
095-8865625
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด