ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจัดสรร อยู่เจริญ ติด บขส.โชคชัย
ติดตั้ง Insulation Cover ที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสัตว์
11/06/2563 10:00
11/06/2563 12:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 090-2989786
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด