ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวงเวียนกะรน(ถนนปฏักฝั่งซ้ายมือ)ถึงแยกหลวงพ่อฉ้วน ซ.ปฏัก 14,16,18,20,22
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-13.00 น. บริเวณวงเวียนกะรน(ถนนปฏักฝั่งซ้ายมือ)ถึงแยกหลวงพ่อฉ้วน ซ.ปฏัก 14,16,18,20,22 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 076-345574
08/02/2562 10:00
08/02/2562 13:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ประเดิม ฮั่นโท้น
ลำดับดาวน์โหลด