ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการแก้ไขงานรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.0๐ น. ถึง 17.00 น. ตั้งแต่ ปั๊มน้ำมัน MP หนองยาว ถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หนองยาว เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ก่อน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
17/07/2562 09:00
17/07/2562 17:00
กฟอ.ฝาง
05-3453539
วัฒนพงศ์ ชมภูคำ