ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยธำรงประสิทธิ์ (บริเวณถนนหน้าโรงเรียนตงเจี่ย) ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยธำรงประสิทธิ์ - ซอยราษฎร์อุทิศ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
10/11/2563 08:00
10/11/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด