ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกไฟแดงโชคชัย ฝั่งป้อมตำรวจ
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบ 22kV และ 115kV
20/10/2562 07:30
20/10/2562 10:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ