ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยคลองหลวง 31 (รัตนะ) บางส่วน หมู่ที่ 7 และ ซอยคลองหลวง 33 (เรืองผึ้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณซอยคลองหลวง 31 (รัตนะ) บางส่วน หมู่ที่ 7 และ ซอยคลองหลวง 33 (เรืองผึ้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 10.00 น.
**ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
07/11/2562 09:00
07/11/2562 10:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด