ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ตาคลี (บางส่วน) จ.นครสวรรค์
บริเวณหมู่บ้านรจนา (2 จุด) ต.ตาคลี 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. และ 10.00-11.00 น.
บริเวณหมู่บ้านตาคลีวิลล่าโครงการ 2 14 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
บริเวณ หมู่ 6 บ้านเขาใบไม้ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
บริเวณบ้านโคกกระดี่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
บริเวณหมู่บ้านตาคลีวิวล่าโครงการ 1 14 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น.
14/03/2563 09:00
14/03/2563 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 / 056-261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด