ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านแก้วอนงค์แลนด์ หมู่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง
ดับไฟฟ้า เพื่อแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงเอนเอียง
13/09/2562 09:00
13/09/2562 14:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ