ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปักเสา คอร ขนาด 2.20 เมตร จำนวน 16 ต้น เปลี่ยนสาย 185 เปลือย เป็นสาย เดเบิ้ลอากาศ 185 ต.มม(SAC) ระยะทาง 1 กม.
12/11/2563 09:00
19/11/2563 16:00
กฟจ.เลย
0487912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด