ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยอด-บ้านห้วยขาน
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดไม้ใกล้แนวสาย
ตั้งแต่บ้านยอด(หมอกจำแป่)-บ้านห้วยขาน
ส่งผลให้ บ้านยอด(หมอกจำแป่), บ้านห้วยขาน, โรงเรียนบ้านห้วยขาน, วัดห้วยขาน ไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
17/12/2561 08:30
17/12/2561 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี
ลำดับดาวน์โหลด