ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ถนน36 ปากทางชิงหวอไท่
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์สำหรับอุปกรณ์แรงสูง
31/08/2563 10:00
31/08/2563 15:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด