ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสระเกษ ถึง บริเวณหน้าวัดบ้านหนองแม่แรง
ไฟดำเนินการย้าย SF6 1S-18 จากเดิมบ้านสระเกษ มาติดตั้ง บริเวณหน้าวัดบ้านหนองแม่แรง (จุดแบ่งแดนหนองไผ่ที่เดิม) หมายเลขงาน อนุมัติ น.3 กปบ.(วว)35789/2563 ลว. 17 ส.ค.2563
15/09/2563 09:00
15/09/2563 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0658210930
เกษม เสือดี
ลำดับดาวน์โหลด