ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ร้านซีเจ สามกอ - วัดสามกอ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
14/03/2563 08:00
14/03/2563 15:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สดายุ ประทุมปี
ลำดับดาวน์โหลด