ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามสนามบินสุราษฎร์ธานี ถึง เชิงสะพานมะลวน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อย้ายระบบจำหน่าย 155KV ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ หน้าท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (สนามบิน) บ้านหัวสวน เกาะเวียงทอง ตรงข้ามกองบิน7 ตำบลหัวเตย ถึง บริเวณเชิงสะพานมะลวน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยหากการไฟฟ้า ฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโปรดอย่าปฏิบัติงานใด ๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเด็ดขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
20/10/2564 09:00
20/10/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง