ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ตลุกหินปูน,บ.โนนวัด,บ.หนองสรวง,บ.โคกเพ็ด ต.เมืองคง และ บ.ศรีนิมิตร,บ.เดิ่นเห็ดหิน ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณดับไฟ บ.ตลุกหินปูน,บ.โนนวัด,บ.หนองสรวง,บ.โคกเพ็ด ต.เมืองคง และ บ.ศรีนิมิตร,บ.เดิ่นเห็ดหิน ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
29/05/2563 08:00
29/05/2563 17:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก