ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในหมู่บ้านเฟื่องฟ้านคร 5 ตำบลระแหง
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย
06/10/2563 09:00
06/10/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
02-581-5575
ธีระพงษ์ เพิ่มทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาสดับไฟวันที่ 6 ต.ค. 2563