ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.เขาห้ายอด ,บ.ยูงงาม ม.8 ต.คลองน้อย
เพื่อตัดต้นไม้และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
10/05/2565 09:00
10/05/2565 16:00
กฟย.ชัยบุรี
0983961090
ณัฐนนท์ ก้านทอง
ลำดับดาวน์โหลด