ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณบ้านหนองดุก หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่บริเวณบ้านหนองดุก หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 09.00 น.-12.00 น.
16/01/2562 09:00
17/01/2562 13:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บ.หนองดุก 17/1/62 เวลา 09.00-12.00น