ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.รบ.-แพรวอาภา เพลส ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง
19/10/2562 09:00
19/10/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.