ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านร่มโพธิ์ทอง
ดับไฟเพื่อสับเปลี่ยน Air Break Switch เป็น SF6
10/11/2564 08:30
10/11/2564 16:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ศรัณย์ คันธรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด