ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเอื่ออาทร ซอยวัดหงอนไก่ อาคาร 1,2,3,4,5,6
เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
16/02/2562 09:00
16/02/2562 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
090-9852221
สรพงศ์ น่วมไม้พุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด