ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันป่าเป้า อ.ดอกคำใต้
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง
21/04/2565 08:30
21/04/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด