ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานเบี่ยง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และเชื่อมวงจรไลน์ใหม่เข้าระบบ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ ในบริเวณหมู่บ้านวงษ์เพ็ชวิลล่า โรงน้ำแข็งพรพิบูลย์ โรงสีกิจรุ่งเรื่อง และกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบริเวณสะพานเบี่ยง ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
11/11/2562 09:00
11/11/2562 11:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี