ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณท้าซอยแสงชูโต 4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิงานปักเสาแรงต่ำ ขนาด 9 ม.จำนวน 5 ต้น,สับเปลี่ยนสายด้านแรงต่ำ ระยะทาง 300 เมตร
14/06/2562 09:00
14/06/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0819952509
นายเสกสรรค์ ฟักเขียว
ลำดับดาวน์โหลด