ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างสวนสาธารณะพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายแรงต่ำ
21/02/2561 09:00
21/02/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน