ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเนินจันทร์ ม.5 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีนคร มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง บริเวณ บ้านนาใหม่ อำเภอศรีนคร จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณ บ้านเนินจันทร์ หมู่5 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก ซึ่งรับไฟมาจากเขตอำเภอศรีนคร
10/05/2565 08:30
10/05/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ