ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบหนอง (หน้าวัด) ต.ตาลชุม - บ้านขอน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระประจำปี
28/05/2563 09:30
28/05/2563 15:30
กฟอ.ท่าวังผา
054799125
เอกพันธ์ ปัญญาภู
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประชาสัมพันธ์งดจ่ายไฟ