ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแห่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหมู่บ้านแห่ ม.1 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึง 16.00 เพื่อความปลอดภัยจึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว
14/11/2562 13:00
14/11/2562 16:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด