ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เฟส2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
01/05/2565 08:00
01/05/2565 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด