ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสงขลา-นาทวี
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30น. - 17:00น.
บริเวณ ตั้งแต่ ซอย38 ถนนสงขลา-นาทวี ถึง หลังบริษัทแมนเอ
- ซอย38 ถนนสงขลา-นาทวี และซอยแยกย่อยทั้งหมด
- หมู่บ้านหน้าค่ายอส. ถนนบ้านชายทะเล
- หมู่บ้านถาวรนิมิตร
- บ้านปาบ
- ชุมชนหลัง บริษัทแมนเอ
08/01/2565 08:30
08/01/2565 16:30
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1